मराठी जगत – Marathi Website

Menu
मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे, का होते बेभान, कसे गहिवरते ! आकाशी…
गगन, सदन तेजोमय तिमिर हरुन करुणाकर दे प्रकाश, देई अभय छाया तव, माया तव हेच परम पुण्यधाम वाऱ्यातुन, ताऱ्यातुन वाचले…
चांद मातला, मातला, त्याला कशी आवरू ? अंगी वणवा चेतला, मला कशी सावरू ? अशी पुनवेची निशा, चढे चांदण्याची नशा…
दहा दिशांनी, दहा मुखांनी, आज फोडिला टाहो, आसवांत या भिजली गाथा, श्रोते ऐका हो ! माझ्या काळजाची तार आज छेडली…
आलि आलि सुगि, म्हणून चालले बिगि बिगि गोष्ट न्हाइ सांगण्याजोगि कुनी गालावर मारली टिचकी मला लागली कुणाची उचकी ( कुणाची…
कोन्यात झोपली सतार, सरला रंग, पसरली पैंजणे सैल टाकुनी अंग दुमडला गालिचा, तक्के झुकले खाली तबकात राहिले देठ, लवंगा, साली.…