मराठी जगत – Marathi Website

Menu
ऋणानुबंधांच्या जिथून पडल्या गाठी भेटीत तृष्टता मोठी त्या कातरवेळा थरथरती कधि अधरी त्या तिन्हीसांजांच्या आठवणी त्या प्रहरी कितिदा आलो, गेलो,…
ऋतु हिरवा ऋतु बरवा पाचूचा वनि रुजवा युग विरही हृदयांवर, सरसरतो मधु शिरवा भिजुनी उन्हे चमचमती, क्षण दिपती क्षण लपती…
आकाशी झेप घे रे, पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा तुजभवती वैभव, माया फळ रसाळ मिळते खाया सुखलोलुप झाली काया हा कुठवर…
श्रावणात घन निळा बरसला रिमझिम रेशिमधारा उलगडला झाडांतुन अवचित हिरवा मोरपिसारा जागुनि ज्याची वाट पाहिली ते सुख आले दारी जिथे…