मराठी जगत – Marathi Website

Menu
मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे, का होते बेभान, कसे गहिवरते ! आकाशी…
गगन, सदन तेजोमय तिमिर हरुन करुणाकर दे प्रकाश, देई अभय छाया तव, माया तव हेच परम पुण्यधाम वाऱ्यातुन, ताऱ्यातुन वाचले…
चांद मातला, मातला, त्याला कशी आवरू ? अंगी वणवा चेतला, मला कशी सावरू ? अशी पुनवेची निशा, चढे चांदण्याची नशा…
टाळ बोले चिपळीला, नाच माझ्यासंग देवाजीच्या दारी आज, रंगला अभंग दरबारी आले, रंक आणि राव सारे एकरूप, नाही भेदभाव गाउ…
अवं हे गाव लई न्यारं, हितं थंड गार वारं याला गरम शिणगार सोसंना ह्याचा आधाशाचा तोरा, ह्याचा कागद हाय कोरा…
छम्‌ छम्‌ छम्‌ ….. छम्‌ छम्‌ छम्‌ छडी लागे छ्मछ्म, विद्या येई घमघम छम्‌ छम्‌ छम्‌ ….. छम्‌ छम्‌ छम्‌…
ऋणानुबंधांच्या जिथून पडल्या गाठी भेटीत तृष्टता मोठी त्या कातरवेळा थरथरती कधि अधरी त्या तिन्हीसांजांच्या आठवणी त्या प्रहरी कितिदा आलो, गेलो,…