मराठी जगत – Marathi Website

Menu

तुला पाहते रे, तुला पाहते

तुला पाहते रे, तुला पाहते
तुझी मूर्त माझ्या उरी राहते
तुला पाहते रे, तुला पाहते
जरी आंधळी मी तुला पाहते !

तुझ्या संगतीचा जिवा ध्यास लागे !
तुझ्या हासण्याने मनी प्रीत जागे
तुझ्या गायने मी सुखी नाहते !

किती भाग्य या घोर अंधेपणीही
दिसे स्वप्न झोपेत, जागेपणीही
उणे लोचनांचे सुखे साहते !

कधी भक्त का पाहतो ईश्वराला ?
नदी न्याहळी का कधी सागराला ?
तिच्यासारखी मी सदा वाहते !

गीत – ग. दि, माडगूळकर
संगीत – सुधीर फडके
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – जगाच्या पाठीवर (१९६०)

Categories:   मनोरंजन

Comments